Kilometrówka 2017

Samochód (bądź inny pojazd taki jak motocykl czy motorower) wykorzystywany do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej musi być przez przedsiębiorcę rozliczany w odpowiedni sposób. Nie zawsze figuruje on w ewidencji środków trwałych – wówczas do jego rozliczania służy kilometrówka.

Kilometrówka to iloczyn stawki za 1 km przebiegu i liczby przejechanych w celach służbowych kilometrów. Jest ona stosowana także wtedy, gdy pracownik używa swojego prywatnego auta do celów służbowych – musi jednak mieć wtedy podpisaną z pracodawcą umowę w sprawie rozliczania się ryczałtem samochodowym. Otrzymując zwrot kosztów w granicach ustalonych limitów, nie musi płacić podatku dochodowego. Obowiązek ten pojawia się jednak, kiedy limit zostaje przekroczony. Kilometrówka została wprowadzona po to, aby nie dochodziło do nadużyć w zakresie używania prywatnych pojazdów do celów służbowych, jednakże jej stawki są od kilku lat zamrożone. Obecnie kształtują się one w następujący sposób: 0,97 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 900 cm3, 1,01 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika większej niż 900 cm3, 0,92 zł/1 km dla motocykli i 0,81 zł/1 km dla motorowerów. Zarówno przedsiębiorcy, jak i Ministerstwo Transportu apelują do Ministerstwa Finansów o podwyższenie tych stawek, słusznie to uzasadniając wysokimi kosztami utrzymania samochodów. Resort finansów pozostaje jednak wciąż głuchy na te prośby, tłumacząc się brakiem dostatecznych środków w budżecie państwa i unijnymi procedurami.