Druk

Wielu przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystuje prywatne samochody osobowe (motorowery, motocykle), które nie stanowią składniku majątku firmy. Wówczas konieczne jest rozliczanie kilometrówki oraz prowadzenie ewidencji kosztów pojazdu.

W obu wspomnianych powyżej przypadkach obowiązkowe jest sporządzanie comiesięcznych podsumowań. W tym celu należy sięgnąć po odpowiednie druki. Ich wzory nie są co prawda narzucone odgórnie przepisami, ale nie wolno zapomnieć o zamieszczeniu na nich pewnych danych. Wpisuje się je do poszczególnych rubryk określonych takimi nazwami jak np.: numer wpisu, cel podróży służbowej, opis trasy, ilość kilometrów przejechanych w celach służbowych, stawka za 1 km przebiegu, wartość kilometrówki, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, oznaczenie przedsiębiorcy, dane osoby korzystającej z pojazdu oraz miesiąc podsumowania. Na wypełnionym druku musi się znaleźć podpis przedsiębiorcy, a także miejsce na ewentualne uwagi.