Ewidencja

Sytuacje, kiedy samochód osobowy (motorower lub motocykl) nie stanowiący środka trwałego firmy jest wykorzystywany do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie należą do rzadkości. Niemniej jednak wówczas przedsiębiorca musi przestrzegać przepisów obligujących go do rozliczania kilometrówki oraz prowadzenia ewidencji kosztów pojazdu.

Ewidencja kosztów pojazdu to nic innego jak prowadzenie dokumentacji wydatków ponoszonych w związku z eksploatacją samochodu. Wydatki te należy podsumowywać w comiesięcznych rozliczeniach. Jest to konieczne, jeśli wydatki te mają zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami, ponieważ trzeba mieć tutaj na względzie limity w ramach kilometrówki. Koszt uzyskania przychodu stanowić mogą nie tylko wydatki na zakup paliwa, ale też m. in. opłaty za serwis i naprawy, wydatki na zakup części zamiennych etc. Bardzo ważne w tym kontekście jest to, że od 1 stycznia 2014 r. zmienią się zasady odliczania podatku VAT od zakupu samochodów oraz wydatków ponoszonych na ich użytkowanie. Limit odliczeń będzie wynosił 50 procent (obecnie jest to 60 procent). VAT ma być odliczany po 50 procent dla zakupu auta, na zakup paliwa i na pozostałe wydatki eksploatacyjne. Na potrzeby prowadzenia ewidencji kosztów pojazdów trzeba gromadzić rachunki oraz faktury. Jeżeli chodzi o wzór ewidencji, to jako taki nie istnieje, aczkolwiek należy w nim umieścić sporo danych takich jak np. rodzaj wydatku, wartość wydatku, numer wpisu, oznaczenie podatnika etc.