Rozporządzenie

Zasady rozliczania służbowej podróży w oparciu o kilometrówkę są określone specjalnym rozporządzeniem wydawanym przez resort pracy i polityki socjalnej. Kilometrówka obliczana jest poprzez przemnożenie ilości kilometrów przejechanych w celach służbowych przez stawkę za 1 km przebiegu.

We wspomnianym rozporządzeniu podana jest wysokość tychże stawek. Na chwilę obecną kształtują się one na następującym poziomie: 0,97 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 900 cm3, 1,01 zł/1 km dla aut osobowych o pojemności skokowej silnika większej niż 900 cm3, 0,92 zł/1 km dla motocykli i 0,81 zł/1 km dla motorowerów. W takiej formie pozostają niezmienione od 2007 r. i nic nie wskazuje na to, że w 2014 r. zostaną podwyższone, co zresztą wydaje się uzasadnione ze względu na wysokie koszty eksploatacji samochodów. Trzeba koniecznie przy tej okazji dodać, iż do stosowania powyżej podanych stawek są zobligowane zakłady pracy, które funkcjonują w strefie budżetowej. W innych firmach kwestia rozliczania podróży służbowych może się przedstawiać zupełnie inaczej – to już jest regulowane wewnętrznym regulaminem. Podane w nim stawki za 1 km przebiegu nie muszą być wcale takie same jak w opisywanym rozporządzeniu. Nie wolno przy tym zapominać o tym, że zwolnienie w podatku dochodowym obowiązuje tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisami limitów. Wszystko to, co jest wypłacane pracownikowi ponad limit stanowi dla niego przychód, a ten – jak wiadomo – podlega opodatkowaniu.